Nytt

om menighetsplanting

  • Fem menighetsplantingsteam har fulgt M4-prosessen i Oslo november 2013 og avsluttet i april 2015. Teamene representerer Baptistsamfunnet, Frelsesarmeen, Misjonsforbundet, NMS og Kristent Fellesskap.

    I september avslutter M4-SØR sesjon I med sine 12 team sin toårige prosess mens M4-SØR sesjon II, med sine 6 team, har kommet til sin andre  helgesamling.

    Det har lenge vært planlagt oppstart av en ny M4 prosess i Oslo fra januar 2016. Nå begynner det å bli klart hvilke menighetsplantingsteam som skal være med i denne. Det er fortsatt mulig melde interesse for deltagelse

  • DAWN Norge har de siste par årene jobbet med å få verktøyet assessment av menighetsplantere oversatt og tilpasset til norsk.

    Fra 1.september blir selvevalueringen som er grunnlaget for avklaringssamtalen gjort tilgjengelig på nett.