Nytt

om menighetsplanting

  • 10.-17.april holdes det dagsseminarer og kveldsmøter i hele landet som ledd i oppfølgingen av fjorårets store konferanse. Alan Platt fra Sør-Afrika deltar på alle samlinger og møter i alle byene. Platt var hovedtaler på SENDT og forkynnelsen var både inspirerende og utfordrende.

    Alan Platt har en visjon om menigheter som berører byene og samfunnet på mange ulike nivåer. Drømmen er å se at alle tar evangeliet ut til sin arbeidsplass, sitt nabolag og til sine venner.