Nytt

om menighetsplanting

  • I april arrangeres det regionale samlinger med oppfølging av SENDT-konferansen 2014. Lokale innbydere står sammen om disse samlingene og vil dele historier fra de ulike stedene. Alan Platt fra Sør-Afrika, som var en av hovedtalerne under SENDT, kommer til alle byene. Les mer om hva som skjer i din region ved å klikke på stedsnavnene under. Tromsø: 10.-11.april. Frimisjonen. I Nord-Norge blir det en større samling enn i de andre regionene, med møter og seminarer over to dager. [custom_button style="btn_big_colored" href="https://www.checkin.no/event/11439/sendt-nord-norge-2015"]Påmelding NORD[/custom_button]   Trondheim: 12.-13.april. Betel Bergen: 14.april. Betlehem Kristiansand: 15.april. Hånes frikirke Sandnes: 16.april. Klippen Oslo: 17.april. Misjonssalen   [custom_button style="btn_big_colored" href="https://www.checkin.no/event/11438/sendt-tr-heim-bergen-kr-sand-sandnes-oslo"]Påmelding Regional[/custom_button] Alle steder er det dagsseminar som krever påmelding. I Trondheim, Bergen, Kristiansand og Sandnes er det også

  • Fredag 17. april 2015 inviterer DAWN til et dagsseminar med fokus på oppfølging av SENDT for noe større i Oslo. Alan Platt, som var hovedtaler på SENDT konferansen i 2014 kommer.

    Tid: fredag 17.april
    Sted: Misjonssalen, Tullins gate 4, Oslo

1 3 4 5 6 7 73