4 nye menigheter i året!

Fred Håberg leder Pinsebevegelsen samlede initiativ for menighetsplanting.

Pinsebevegelsen trenger å plante flere menigheter og revitalisere utdøende forsamlinger. Bare én ny pinsemenighet ble plantet i 2010.
I går og i dag er Referanseutvalget og Lederrådet for Pinsebevegelsen samlet på Mastemyr utenfor Oslo for å jobbe med videre strategi for Pinsebevegelsen og gi innspill til Lederrådet i den videre prosessen.

Et av fokusområdene i årene som kommer ønsker pinselederne skal være å plante nye menigheter og revitalisere utdøende forsamlinger.

I 2010 ble det plantet bare én ny pinsemenighet i Norge. Halvparten av norske pinsemenigheter har mindre enn 30 medlemmer.

Referanseutvalget ga i går uttrykk for at målet å være å plante mellom fire og ti nye forsamlinger hvert år. Man tror det finnes et stort uforløst potensiale i Pinsebevegelsen for menighetsplanting.

Pinsebevegelsens Menighetsplantingsorgan  (PMO) med pastor Fred Håberg i spissen er etablert for å bygge et nasjonalt nettverk for menighetplanting. Blant målsetningene er å øke kompetansen på menighetsplanting, tilby trening av menighetsplantere, inspirere menigheter til å se på mulighetene for menighetsplanting, samt lage gode kjøreregler for menighetsplanting i Norge.

PMO har engasjert Øyvind Augland, leder for DAWN i Norge for å undersøke konsekvensene av menighetsplanting for de eksisterende pinsemenigheter i Bodø, Drammen, Sandnes, Bergen og Porsgrunn.

I dag samtaler Referanseutvalget om nye retningslinjer for innlemming av nye pinsemenigheter, hvilke forutsetninger som må legge til grunn og prosesser for innlemmelse.

Referanseutvalget består av representanter for menigheter og fellesutvalg i Pinsebevegelsen, og samles for å gi råd til Lederrådet i strategiprosessen. Sakene vil bli tatt videre til Samtaleforum 23. november, og derfra videre til lederkonferansen LED 12 første uken i februar.

Srevet av Anne Gustavson Publisert 27.10.2011 Korset Seier