Alan Platt kommer

10.-17.april holdes det dagsseminarer og kveldsmøter i hele landet som ledd i oppfølgingen av fjorårets store konferanse. Alan Platt fra Sør-Afrika deltar på alle samlinger og møter i alle byene. Platt var hovedtaler på SENDT og forkynnelsen var både inspirerende og utfordrende.

Alan Platt har en visjon om menigheter som berører byene og samfunnet på mange ulike nivåer. Drømmen er å se at alle tar evangeliet ut til sin arbeidsplass, sitt nabolag og til sine venner.

Alle steder hvor det arrangeres SENDT oppfølging er det mange menigheter, nettverk og kirkesamfunn som står sammen arrangementet. Samlingene vil få litt ulike uttrykk,  og den enkelte region vektlegges i samtale og bønn.

[custom_button style=»btn_big_colored» href=»https://www.checkin.no/event/11439/sendt-nord-norge-2015″]Påmelding Nord-Norge[/custom_button]

[custom_button style=»btn_big_colored» href=»https://www.checkin.no/event/11438/sendt-tr-heim-bergen-kr-sand-sandnes-oslo»]Påmelding alle andre[/custom_button]

alan-platt-photo Alan Platt, fra Sør Afrika, grunnlegger og leder av Doxa Deo: et fler-steds menighetsnettverk med 20 menighets «campuser» fordelt på ni byer; i Sør Afrika; England; New Zealand og Tyskland, med rundt 30.000 medlemmer. Han er gift, har to voksne barn og har skrevet boken «We start at finish».

 

mar 20, 2015