Åpningsesjonen torsdag kl. 18:30 ledes av Øivind Augland

OivindAuglandØivind Augland, daglig leder for DAWN Norge, initiativtaker til konferansen. Augland plantet Hånes Frikirke i Kristiansand på midten av 90-tallet og er i dag pastor i en prosentstilling der. Han er også en av initiativtakerene til M4 – prosessen. Et verktøy som brukes av menighetsplatere og kirkebevegelser i Norge og hele Europa. Han er en ettertraktet coach og underviser.