Du kan kun se «SENDT NORGE RAPPORT 2016» hvis du er skrevet på vår nyhets gratis nyhetsliste.[/ms-note] Last ned rapporten i PDF. Innledning SENDT NORGE-undersøkelsen 2016 er den fjerde i rekken, de foregående ble gjennomført i 1995; 2005 og 2010. Tidligere har vi undersøkt antall menigheter i Norge, og hvor mange som er aktive der.…

Les mer...

Høstens Herre har kalt oss sammen i Oslo, 27. – 29. mars 2014, som representanter for ulike kristne organisasjoner og kirker, til SENDT2014, DAWN Norges kirkeplantingskonferanse.

Les mer...