DAWN undersøkelse 2010

Vokser kirken i Norge?

Nye DAWN undersøkelse ble presentert på DAWN forum 2011. Den viser at over 400 menigheter er plantet de siste 30 årene. Takten på menighetsplanting er gått noe ned de siste 5 år i de foregående. Kirken i Norge vokser først og fremst gjennom immigrasjon. DAWN Norge har registert 150 immigrantmenigheter i Norge. 90 av disse ligger i oslo. Ønsker du å vite mer, last ned DAWN undersøkelsen fra følgende PDF.