DAWN undersøkelse i Vest Agder

kirke50% av bedehusene er innaktive.

I forbindelse med den første nasjonale DAWN undersøkelse i 1995 ble det gjort en dybdeundersøkelse for Vest-Agder. Det viste seg at bare ca. 50% av bedehusene hadde offentlige møter eller samlinger 1 gang i mnd. eller mer. 90% av bedehusene lå der 10% av befolkningen bodde. Ønsker du å lese mer om undersøkelsen, last den ned her.