DAWN undersøkelsen 1995

Undersøkelsen 1995

Undersøkelsen 1995

DAWN Norge gav ut undersøkelsen «Kirken i Folket – folket i Kirken» i 1995. I innledningen skrives det:

«Denne rapporten er en DAWN-rapport. Derfor samler og presenterer den opplysninger om det norske folk og om kirkesamfunnene i Norge. Den gir et bilde av vårt eget land og den delen av befolkningen som ikke er gjort til disipler. Den viser også det sannest mulige bilde av kristenfolket, de aktive kristne og menighetene i bygd og by. Målet er at rapporten skal bidra til morgendemring (dawn) for evangeli­sering av Norge. Da må strategi- og målsettingsarbeidet gå sammen med en sterk bønnebevegelse. Rapporten gir informasjon til både strategi og bønn».

Rapporten ble utganspunktet for målsettningen om å se 500 menigheter plantet de neste 10 årene. Last ned rapporten i sin helhet her.