DAWN undersøkelsen 2005

På DAWN konferansen i 2005 i Oslo ble den andre nasjonale DAWN undersøkelse lagt frem. Nær 250 menigheter var blitt plantet i Norge på 10-12 år. De fleste kirkesamfunn og organisasjoner hadde satt forkus på menighet og forsamlingsplanting over de siste 10 årene. Nye menigheter ble plantet innen for rammene av DNK, og frikirkeligheten. Flere og flere immigrantmenigheter ble plantet. Undersøkelsen viste at Ca. 5% av befolkningen var var aktive kristne.
Les hele undersøkelsen her.