Kontakt oss

Skriv i skjemaet nedenfor:

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.

1. Sendt Lærings-fellesskap:

Hvert samfunn stiller med inntil 10 personer til et årlig nasjonalt læringsfellesskap. Deltakerne i læringsfellesskapet er ideelt sett praktikere med evne til å lede regionalt og nasjonalt. En god blanding av menn og kvinner, som i sum får en gjennomsnittsalder på under 35 år. Det vil være optimalt om majoriteten av disse også utgjør samfunnets nasjonale lederteam for menighetsplanting

2. Nasjonale lederteam​ for menighets-planting:

Ethvert samfunn bør ha et nasjonalt lederteamet for menighetsplanting. Et slikt team vil holde visjonen om menighetsplanting levende i det respektive samfunnet. Samtidig vil det ha hovedansvar for oppfølging av læringsfellesskapet, samt implementering av samfunnets satsninger. Det vil være optimalt om majoriteten av disse også er involvert i lokal menighetsplanting i en eller annen form.

3. Lokale team:

Det kreves pionerånd og pionerinnsats for å plante de nye menighetene. Ved at de nasjonale lederteamene er praksisnære, vil det tilføres kraft og kunnskap i begge retninger, både fra det nasjonale teamet til det lokale og fra det lokale og til det nasjonale.