M4 – trening av trenere i oktober 2013

M4-Logo-DarkBGFørste samling: Mandag 14 oktober kl. 1000 til tirsdag 15 oktober kl. 1600.
Andre samling: Delta på en av M4 modulene i Norge eller utlandet. Tidspunkt avhenger av når en bestemmer seg for å være med.

Treningssamlingene er for deg som arbeider med å trene, utruste og coache menighetsplantere og deres team i kirkesamfunn, organisasjon og nettverk.

Last ned M4 Introduksjon og informasjon om M4
[separator type=»type1″][/separator]

Treningen skjer i 4 faser:

Fase 1: 2 dager samling der en går gjennom hele M4 konseptet, undervisning og hvordan det kan brukes. Det vil bli arbeidet mye med case i grupper. Samlingen vil også ha element av coachingtrening for deg som skal følge oppog veilede menighetsplantere.Det forutsettes at de somdeltar har selv vært delaktigi menighetsplanting, eller harjobbet med menighetsplantingi sin sammenheng. I forkant avsamlingen får du i oppgave å segjennom noe videoundervisningtil forberedelse.

Fase 2: 3 måneder interaktiv trening ogmodellering av hvordan en brukerMoodle som læringsplattformi treningen (se forklaringnedenfor). De som er med påde 2 dagene blir alle lagt oppi et klasserom. Ulike oppgaverog case skal arbeides med ogdet legges opp til 4 interaktivesamtaler via nettet på ca. 1½ timei grupper i løpet av perioden.I løpet av denne periodenlegges det også opp en plan fortrening av menighetsplantere isin egen sammenheng gjennombruken av M4. Dette gir enmulighet for å kunne tilpassenoen av oppgavene til sin egensammenheng.

Fase 3: Delta på en av modulene i M4 å se og lære hvordan de legges opp og gjennomføres. Dette skjer iløpet av de kommende 6 månedene.

Fase 4: Gjennomføring av M4 (2013 -2014)

Kostnader:

» Treningskostnader: Kostnader pr. person for treningene koster 5000kr. for fase 1 til 3. Dette inkludere, treningsmateriell, undervisning, bruk av Moodle interaktive plattform m.m. I tilegg kommer kostnader til reise og opphold. Dette tilrettelegges individuelt i de ulike sammenhenger.

Klikk på knappen og du vil komme inn på vår påmeldingsside.
[custom_button style=»btn_big_colored» href=»https://www.checkin.no/event/10523/m4-trening-av-trenere»]Klikk her for å komme inn på vår påmeldingsside.[/custom_button]