Nye initiativ i Norsk Luthersk Misjonssamband

Midt mellom bygdebyene Ørsta og Volda på Sunnmøre har en gruppe unge mennesker startet opp en forsamling tilknyttet Misjonssambandet. De startet opp høsten 2011 med gruppesamlinger, og har våren 2012 begynt med offentlige møter annenhver søndag kl 11.

– Vi ønsket ikke å bli en møtearrangør i første rekke, men ville heller legge vekt på å bli godt kjent med hverandre og bygge opp det åndelige fellesskapet, sier Martin Bjarne Belt, en av initiativtakerne til nysatsingen.

Gruppen av unge har leid Hovdebygda Bedehus til sine samlinger. Bedehuset hadde liten aktivitet, og styret der tok godt imot initiativet og leide ut huset til den nye forsamlingen.

– Hovdebygda Bedehus er veldig bra plassert med tanke på både Ørsta og Volda. Huset er litt slitt, men står fritt til å gjøre endringer og vi har gjort litt på dugnad, forteller Belt.

Høsten 2011 opplevde det nystartede fellesskapet å være opp mot 30 personer på samlingene. Når det gjelder fremtiden sier Martin Bjarne Belt: – Visjonen er å være et inkluderende kristent fellesskap som legger vekt på forkynnelse, trosopplæring og misjon. Vi ønsker å skape et åndelig hjem som kan hjelpe både enkeltpersoner og familier til å leve som kristne i hverdagen. Målet er å hjelpe hverandre til å være hverdagskristne og til å invitere nye inn i misjonens tjeneste for Gud både nasjonalt og internasjonalt.


Bildetekst: Fra Høyre: Områdearbeider Steinar Dimmen, Astrid GunelieDimmen, Martin Bjarne Belt, Øystein Lid Bjerkvik, Aleksander Berget, Ingeborg Berget.
Foto: Martin Bjarne Belt