Nytt

om menighetsplanting

 • Assessment er A i menighetsplantingens A- B - C Assessment-verktøyet er en tre-stegs intervjuprosess som kommer fra USA og som har blitt oversatt og tilpasset norsk kontekst. Våren 2014 ble en arbeidsgruppe for utvikling og implementering av assessment i Norge nedsatt. Gruppen består av Øystein Gjerme, Torben Joswig og Øivind Augland. I løpet av høsten har flere personer fra ulike sammenhenger gjennom DAWN nettverket fått innføring i materiellet og blitt trent i å gjøre vurderingsintervjuene. I tillegg har fem menighetsplantere fra flere forskjellige sammenhenger vært igjennom intervjuprosessen. 

 • 22.-24.september var 30 personer samlet fra fem ulike nasjoner til læringsfellesskap i Tallinn. Fokuset for samlingen var utviklingen av M4 i den enkelte nasjon.

  Disse to dagene i Tallinn kom nøkkelledere fra Sverige, Estland, Tsjekkia, Latvia og Norge sammen for å dele erfaringer og utfordringer i arbeidet med M4 i den enkelte nasjon. Samlingen var lagt opp som et læringsfellesskap hvor hensikten er at alle bidrar og bringer sine erfaringer inn i fellesskapet. Dagene opplevdes svært viktige og inspirerende.

 • I Oslo 22.-23.januar

  Tid: torsdag 22. januar kl. 17.00 til fredag 23. januar kl. 1600

  (DAWN årsmøte avholdes 22. januar kl. 15.45)

  Sted: Filadelfiakirken Oslo, Pilestredet 27, 0164 Oslo

  Pris: 1290 nok (ikke inkl. Overnatting)

  For hvem: 7-10 menighetsplantere og ledere fra hvert nettverk, kirkesamfunn og organisasjon som var innbydere til SENDT konferansen 2014, samt fra 3-5 andre nettverk og organisasjoner.

  Påmelding: Check-in, meld på enkeltpersoner eller grupper. Vi gjør oppmerksom på at det nasjonale DAWN forum har begrenset antall plasser. Deltakelse og utvelgelse går gjennom de nettverk, kirkesamfunn og organisasjoner som var innbydere til SENDT 2014

 • Tom McGehee vil i forkant av DAWN forum holde et dagsseminar om læringsfellesskap.

  Torsdag 22.januar fra kl 09.00 - 15.00
  I forkant av DAWN forum vil Tom McGehee ha et seminar om hva som er pedagogikken bak det som mange betegner som læringsfellesskap. Tom McGehee (http://www.wildworksgroup.com) er hjernen bak læringspedagogikken og prosessrammen som brukes i Leadership Nettworks læringsfellesskap (brukes i Norge av Agenda1).

  Vi i DAWN Norge har det siste året jobbet sammen med Tom for å utvikle vår M4-trening, og hans tenkning og erfaring rundt prosess har vært avgjørende og nyttig for hvordan vi nå utvikler denne treningen.

  Innhold

  Dette seminaret vil fokusere på:

  • hvordan man kan designe og fasilitere/ legge til rette for læringsfellesskap
  • hvordan man kan skape samvirke-prosesser i kirken.
 • Høstens Herre har kalt oss sammen i Oslo, 27. – 29. mars 2014, som representanter for ulike kristne organisasjoner og kirker, til SENDT2014, DAWN Norges kirkeplantingskonferanse.

 • Øivind Augland, daglig leder for DAWN Norge, initiativtaker til konferansen. Augland plantet Hånes Frikirke i Kristiansand på midten av 90-tallet og er i dag pastor i en prosentstilling der. Han er også en av initiativtakerene til M4 - prosessen. Et verktøy som brukes av menighetsplatere og kirkebevegelser i Norge og hele Europa. Han er en ettertraktet coach og underviser.