OPPROP – Mars 2014

Høstens Herre har kalt oss sammen i Oslo, 27. – 29. mars 2014, som representanter for ulike kristne organisasjoner og kirker, til SENDT2014,

DAWN Norges kirkeplantingskonferanse.

Nye mennesker – nye fellesskap

2014 er jubileumsåret for Norges grunnlov. Kristne ledere i tidligere generasjoner kalte Bibelen og Grunnloven for det norske folks to øyenstener. Dette har gjennom historien vært viktige bidragsytere til vårt frie og fredfulle samfunn.

Kilden til all innsikt og sannhet er trofasthet og lydighet til Guds Ord. Skal vi gjøre opp status og være ærlige om dagens situasjon, må vi erkjenne at vi som kirke har kommet til kort.
Vi er i ferd med å miste fotfestet fordi vi har rokket ved rotfestet. Vi har gått på kompromiss med Bibelen.

Det er plantet ca. 400 menigheter de siste tjue årene. Mange kirker i Norge har samtidig arbeidet med å fornye seg for i enda større grad være en misjonal kirke som når ut til dagens mennesker. Likevel må vi erkjenne at vi ikke har lykkes med å gi evangeliet om Guds rike videre til neste generasjon.

Nå vender vi oss til Jesus og ber om nåde, og erkjenner vår avhengighet av Ham. Vi ber i forventing om at Gud vil gi oss en ny soloppgang over Norge: at evangeliet om Guds rike spres, kirken deler evangeliet i handling, ord og kraft, at nye menigheter og fellesskap plantes og at mennesker tar imot frelsen fra Herren Jesus Kristus i tro og lydighet.

I dette jubileumsåret er vi derfor enige om følgende:

[list type=»type2″]

[li]Vi vil formidle evangeliet om frelse for alle mennesker og plante nye fellesskap på steder med få eller ingen aktive kristne i dag. Vi vil arbeide for å plante 400 nye fellesskap og menigheter i Norge fra 2015 til 2025.[/li]

[li]Vi vil utruste pionerer og menighetsplantere, og utfordre folk til å flytte til nye steder for å starte nye arbeid. I perioden 2015 – 2025 vil vi stå sammen om å trene 4000 pionerer og menighetsplantere på tvers av kirkesamfunn, organisasjon og nettverk.[/li]

[li]Vi vil arbeide for fornyet tillit til Bibelen som Guds Ord. Lydighet til Guds Ord er utgangspunktet for å være disipler av Jesus, og for at kirken skal være lys og salt i samfunnet.[/li]

[/list]