Raphael Anzenberger, tale på SENDT 2014

På sendtnorge.no ligger det en mengde videoressurser tilgjengelig. Taler fra DAWN forum de siste årene, «tre kjappe lærdommer» fra en mengde folk om disippelskap, å vinne nye og menighetsplanting. Og flere videoer fra SENDT 2014 i Oslo Kongressenter.

SENDT2014 Tale Raphael H264-720p-5Mbps from M4 Europe on Vimeo.