SENDT-konferanse NORD-NORGE

Fredag 10.april og lørdag 11.april 2015

blir det arrangert en SENDT-konferanse i Nord-Norge.

Menighetsplantere og ledere fra mange ulike kirkesamfunn står sammen om å lage en SENDT konferanse for Nordland, Troms og Finnmark.

Tid: Fredag 10.april kl. 1700 – til lørdag 11.april kl. 1600.
Sted: Frimisjonen, Tromsø.

[custom_button style=»btn_big_colored» href=»https://www.checkin.no/event/11439/sendt-nord-norge-2015″]PÅMELDING[/custom_button]

Bakgrunn:

På SENDT 2014 skrev ca 780 deltagere under et opprop om å plante 400 nye forsamlinger og menigheter i Norge i perioden 2015 – 2025, med et særlig fokus på steder med få eller ingen aktive kristne, samt å ha fokus på hvordan menighetene i større grad kan berøre det samfunnet vi er en del av. Nøden for vår egen nasjon og menneskers frelse driver oss til å nå lengre ut. På bakgrunn av dette kunne ledere fra ulike sammenhenger og tradisjoner stå sammen, skulder ved skulder, i bønn og arbeid for en ny tid i Norge. Nå er det tid for å gå videre og jobbe med dette lokalt og regionalt.

11-12 april 2015 står mange ledere i Nord sammen om SENDT 2015 Nord-Norge i samarbeid med DAWN Norge. Det er starten på en regional satsing med samlinger i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. Les mer her:

Bidragsytere på SENDT 2015 Nord Norge

  • Ingrid Lindberg (Misjonsmenigheten Narvik),
  • Leif Bråten (Storfjord Fellesskapet/UIO),
  • Håkon Fagervik (Bønnesenteret),
  • Rune Ørnes (Kristent fellesskap Storfjord),
  • Ommund Rolfsen (K-vekst/ Metodistkirken),
  • Frode Hansen (Bykirka i Bodø),
  • Kay Morten Aarskog (Senterleder Borgen, UIO),
  • Bård Andreas Gulbrandsen (NLM Harstad), Kjetil Apeland (NLM Bodø),
  • Magritt Brustad (Bønneleder Tromsø)
  • M.fl.

Vi får også besøk av Alan Platt fra Sør-Afrika som var hovedtaler under SENDT 2014 i Oslo. I tilegg kommer Øivind Augland (Leder DAWN Norge); Andreas Nordli (Leder UIO Norge), Terje Dahle (Leder Kristent nettverk Norge) Jarleif Gaustad (Leder forsamlings planting og utvikling NLM) m.fl.

Program:

Fredag 11 april

1600 – 1700: Registrering
1700 – 1800: Åpning/velkommen
1800 – 1900: Speedlearning, 10 ulike bidragsytere
1900 – 2000: Kveldsmat
2000 – 2200: Kveldsmøte med Alan Platt

Lørdag 12 april

0900 – 1000: Lovsang og undervisning
1000 – 1030: Pause
1030 – 1130: Fire historier fra Nord Norge
1130 – 1230: Lunch
1230 – 1330: Ufordringer og muligheter i Nord
1330 – 1345: Pause
1345 – 1430: Undervisning Alan Platt
1500 – 1630: Bønn for Nord Norge, Håkon Fagervik, Leif Braathen og Magritt Brustad m.fl
1630 – 1830: Middag på byen
1830 – 2100: Kveldsmøte med Terje Dahle, Andreas Nordli, Håkon Fagervik m.fl.

For spørsmål, send mail til [email protected]
eller kontakt pastor i Metodistkirken i Hammerfest, Per Bradley: [email protected]  / 402 24 772

Lokale Innbydere

Det Norske Baptistsamfunn, Nord-Norges distrikt
Normisjon region Nord og Norkirken, Tromsø, Silje Reiertsen
Metodistkirken i Nord, Per Bradley
Indremisjonsforbundet i Finmark, Svein Hansen
Meløy Frikirke, Jostein Ek
Pinsebevegelsen, Frode Hansen, Bykirka i Bodø
Pinsebevegelsen, Daniel Lund i Pinsekirken i Alta
K-vekst ,Ommund Rolfsen
Storfjord Fellesskapet/UIO Leif Bråten
UIO Borgen, Kay Morten Aarskog
Kristent Fellesskap, Rune Ørnes, Sortland
Frikirken, Bjørn Roger Stien, tilsynsmann Nord Norge
Frelsesarmeen Friederike Bach, korpsleder Tromsø.

Allan Platt

 

 

 

 

 

Alan Platt, fra Sør-Afrika, grunnlegger og leder av Doxa Deo: Et fler-steds menighetsnettverk med 20 menighets “campuser” fordelt på ni byer; i Sør Afrika; England; New Zealand og Tyskland, med rundt 30.000 medlemmer. Han er gift, har to voksne barn og har skrevet boken “We start at finish”.

 [custom_button style=»btn_big_colored» href=»https://www.checkin.no/event/11439/sendt-nord-norge-2015″]PÅMELDING[/custom_button]

feb 20, 2015