SENDT oppfølging Oslo

Fredag 17. april 2015 inviterer DAWN til et dagsseminar med fokus på oppfølging av SENDT for noe større i Oslo. Alan Platt, som var hovedtaler på SENDT konferansen i 2014 kommer.

Tid: fredag 17.april
Sted: Misjonssalen, Tullins gate 4, Oslo

Bidragsytere: Andreas Hasseløy (Intro), Torben Joswig (Misjonsforbundet), Joakim Magnus (UiO), Kristine Sunde (DNA huskirker), Øyvind Solberg (DNK), Janne Våje Nielsen (Frelsesarmeen), Maria Celine Lundby (NLM), Øivind Augland (Frikirken / DAWN).

[custom_button style=»btn_big_colored» href=»https://www.checkin.no/event/11438/regionale-sendt-tr-heim-bergen-kr-sand-sandnes-oslo»]Påmelding[/custom_button]

Invitasjon

Dette er en dag som setter fokus på menighets- og forsamlingsplanting og samfunnsforvandling. Samlingen er en oppfølging av SENDT 2014, der 15 kirkesamfunn og organisasjoner stod sammen om en nasjonal konferanse for menighetsplanting i samarbeid med DAWN Norge.

Last ned brosjyre i PDF

Menighetsplanting og samfunnsengasjement.

På SENDT 2014 skrev ca 780 deltagere under et opprop om å plante 400 nye forsamlinger og menigheter i Norge i perioden 2015 – 2025, med et særlig fokus på steder med få eller ingen aktive kristne, samt å ha fokus på hvordan menighetene i større grad kan berøre det samfunnet vi er en del av. Nøden for vår egen nasjon og menneskers frelse driver oss til å nå lengre ut. På bakgrunn av dette kunne ledere fra ulike sammenhenger og tradisjoner stå sammen, skulder ved skulder, i bønn og arbeid for en ny tid i Norge. Nå er det tid for å gå videre og jobbe med dette lokalt og regionalt.  Derfor arrangeres dagsseminaret SENDT 2015 i Oslo.

Program:

Dagssamling (påmelding):

1000 – 1030: Innledning fokus Oslo
1030 – 1130: Menigheter som berører byen: Undervisning Alan Platt
1130 – 1230: Lunsj
1230 – 1330: Lokale bidragsytere
1330 – 1400: Respons, oppsummering og avslutning

 

alan-platt-photo

Alan Platt, fra Sør-Afrika, grunnlegger og leder av Doxa Deo: Et fler-steds menighetsnettverk med 20 menighets “campuser” fordelt på ni byer; i Sør Afrika; England; New Zealand og Tyskland, med rundt 30.000 medlemmer. Han er gift, har to voksne barn og har skrevet boken “We start at finish”.

 

 

 

 

 

[custom_button style=»btn_big_colored» href=»https://www.checkin.no/event/11438/regionale-sendt-tr-heim-bergen-kr-sand-sandnes-oslo»]Påmelding[/custom_button]

feb 20, 2015