Lokale team

Det som skjer på lokalt plan er under ledelse av de respektive samfunn.
​Vi tar likevel også her med en anbefaling:

1. Forberedelse av leder og team

Alle som etablerer ny menighet må gjøre det på fundamentet av en kvalitetssikret opplæring og trening. For å sikre omdømmet for menighetsplanting, oppfordrer vi alle til å kvalitetssikre planteprosjektene.

2. Forståelse av faser​

Mange menigheter kommer godt i gang, men blir stående fast i en fase. Derfor må lokal menighetsplanting må forstå hvor den befinner seg på sin utviklingsreise, og overvinne disse barrierene. Figur 4 viser en slik fase forståelse. De lokale teamene må ha tilstrekkelig coaching, ledelse og støttefunksjoner for å være i stand til å bevege seg gjennom de ulike fasene.

3. Fokus på nye mennesker

Menigheter som tidlig erfarer å nå nye mennesker, har større sjanse til å bli en menighet som vokser gjennom at nye mennesker kommer til tro. Skal vi se nettovekst gjennom de nye menighetene, må disse menighetene ha fokus på nye mennesker. Ved å strategisk opprette kontakt med nye mennesker og etablere varige relasjoner med mennesker, så vil sosiale nettverk utvides. Dette vil øker potensialet for vekst

4. Frimodighet

Gode strategier og markedsføring kan ikke gjøre opp for at vi ikke når nye mennesker. Nye menigheter må gi evangeliet til nye mennesker på nye steder. Jesus trente disipler og fikk menigheten, og vi trenger å følge det mønsteret. Derfor er det viktig at de enkelte menighetsplantere og deres team, er frimodige på evangeliet og har denne verdien sentralt i teamet.

4. Frimodighet

Gode strategier og markedsføring kan ikke gjøre opp for at vi ikke når nye mennesker. Nye menigheter må gi evangeliet til nye mennesker på nye steder. Jesus trente disipler og fikk menigheten, og vi trenger å følge det mønsteret. Derfor er det viktig at de enkelte menighetsplantere og deres team, er frimodige på evangeliet og har denne verdien sentralt i teamet.