Nasjonale lederteam for menighets-planting

De nasjonale lederteamene for menighetsplanting deltar i Læringsfellesskapet, og har helt klart flere arbeidsoppgaver enn de vi berører i våre felles samlinger. Vi drister oss likevel til å presentere noen forslag til prioriterte satsninger for de ulike ​nasjonale lederteamene.

Rekruttering

Det trengs en tydelig strategi for å rekruttere menighetsplantere. Gjøres rekrutteringsarbeidet riktig, så gir det også resultater på andre områder.Det hele begynner med en bevisstgjøring av egne medlemmer gjennom barne- og ungdomsorganisasjoner, nasjonale konferanser, blader og tidsskrifter, sosiale medier og så videre. Figur 2 viser hvordan Assemblies of God i USA gjorde sin satsning for 10 år tilbake, og som nå har resultert i mer enn 2500 menigheter.

Riktig trening​

Alle menighetsplantere trenger riktig trening. Det er mange steg på veien frem til menighetsplanting, og en bevissthet rundt ”veien til planting” vil garantert bidra til at flere får økt sin kompetanse og etablerer nye menigheter (se figur 3 på neste side). Et av de viktigste stegene er treningen, teoretisk og praktisk. I Norge finnes det ulike ressurser for trening, der i blant M4-opplegget som er utviklet av DAWN Norge. I tillegg til dette må det gjøres en planmessig trening i ulike kirkesamfunn og enkeltmenigheter.​

Lærlingeplasser og læringsnettverk

Menighetsplanting er et fag, og gode fagarbeidere har læretid som en del av sin utdannelse. En planmessig utvikling av lærlingeplasser innfor de ulike menighetsplantingene, vil gi en bedre forberedelse for den enkelte planter. Tenk om alle menighetsplantinger la til rette for at kommende plantere fikk delta som lærling i 12 måneder før man selv begynte? En annen tilnærming for å oppnå linkede læringsmål, er å etablere læringsnettverk hvor nyplantede menigheter møtes for dialog og erfaringsutveksling.

Regional støtte og faddermenigheter

Menighetsplanting er et anliggende for flere enn bare menighetsplanterne og spesielt interesserte. Støtte og omsorg fra etablerte menigheter vil bidra til å senke spenninger, og øke muligheten for å lykkes med menighetsplanting. Ved å involvere, engasjere og ansvarliggjøre menigheter i regionen, vil eierskap og lagfølelse tilta.