Sendt lærings-nettverk

Perspektiv

Vi har nå en felles visjon om å plante nye menigheter i Norge, men vi vet at visjoner lekker over tid. Gjennom Sendt Læringsfellesskap skal vi løfte perspektivene og fokusere på mulighetene som ligger foran oss. Norge har mange bygder, tettsteder, bydeler og byer hvor det trengs nye menigheter. Sammen skal vi arbeide for å nå disse.

En viktig verdi for samlingene er at de skal være trosstyrkende, motiverende og visjonære.

Prinsippbasert læring

Det finnes ulike modeller for menighetsplanting. I Sendt Læringsfellesskap legger vi vekt på at undervisningen skal være prinsippbasert, og dermed overførbar til ulike modeller for menighetsplanting. Alle foredragsholdere og fasilitatorer vil ha denne forståelsen og mestre å formidle i tråd med denne tenkningen. Vi vil etterstrebe at læringen skal være relevant, praksisnær og aksjonsorientert. En slik læring vil være omsettelig til menighetsplanting i praksis.

Relasjoner

Alle bevegelser kjennetegnes av at relasjoner formes og styrkes. Sendt Læringsfelleskap er en nasjonal arena hvor det primært dannes relasjoner på to ulike nivåer. For det første formes relasjoner i fellesskapene i de respektive samfunnene. En fokusert gruppe som arbeider sammen de neste årene vil ha en massiv påvirkningsmulighet. For det andre formes det relasjoner på kryss og tvers av de ulke samfunnene. Et fellesskap rundt en felles visjon, med den samme misjon, vil ha uante påvirkningsmuligheter i Norge.

Sendt-læringsnettverk-IKON-PIKTOGRAM

Tema for læringsfellesskapene de siste 4 årene har vært:

2016 Misjon i Norge – Hvordan vinne nye mennesker?

2017 Menighet i Norge- Hvilke kjernepraksiser må vi etablere og videreføre?

2018 Hvordan bygge en reproduserende menighet?

2019 Hvordan lede og bygge disipler gjennom nye menigheter?

De neste årene vil vi fokusere på:

2020 Mobilisering – Hvordan mobiliserer vi gjennom visjon, nettverk og støttestrukturer?

2021 Disippelgjøring – Hva slags kirker planter vi?

2022 Multiplisering – Hvordan mangfoldiggjør vi kirker, i alle ledd?