Sendt Læringsfellesskap 2016

Tema for Sendt Læringsfellesskap 2016:

"2016 Misjon i Norge - Hvordan vinne nye mennesker?"

Sendt Norge er en fokusert felles visjon, med det formål å bidra planting av 400 livskraftige menigheter innen 2025.
15 ulike samfunn og bevegelser har gjort felles sak av denne visjonen, og gitt oss et fantasttilisk utgangspunkt. Lykkes vi med denne satsningen både kvantitativt og
kvalitativt, vil vi ikke bare nå et mål; vi vil også ”rykke frem til start” for en ny sesong av menighetsplanting i Norge. Dette gjøres ved at nye menighetene plantes med det formål å igjen reprodusere seg selv.

16-17. november samles representanter fra 15 ulike kirkesamfunn til undervisning, inspirasjon og læringsarbeid om hvordan vi sammen skal nå denne visjonen.

Læringsfellskap skiller seg fra en vanlige konferanse ved at deltakerne arbeider med undervisningen i sine respektive læringsteam underveis. En fasilitator vil forberede samlingen sammen med Steven Pike, og lede arbeidsprosessen. Som resultat av samlingen vil hver av læringsgruppene ha en handlingsplan for de påfølgende 12 månedene. Veien fra læring til aksjon vil på denne måten være svært kort, og få en umiddelbar virkning.