Treningsmateriell for menighetsplantere

Det er utviklet mye materiell for trening av menighetsplantere og deres team. For noen år siden utarbeidet adventistsamfunnet i Europa egne manualer for trening av sine plantingsteam i ulike bootcamper i forskjellige land i Europa. De brukte en manual for menighetsplantings trening og en for coaching av menighetsplantere. Manualene er på engelsk. Du kan laste dem ned ved å klikke på linkene.