Undersøkelse pinsebevegelsen 2012

På Pinsevennenes lederkonferanse 2012 ble det lagt frem en undersøkelse om hva som skjer når nye menigheter plantes ved siden av etablerte menigheter. Daglig leder i DAWN Norge Øivind Augland har gjort undersøkelsen. På DAWn hjemmeside gir han en en presentasjon av resultatene. Du kan også laste ned den skriftelige rapporten som ble lagt frem på ledersamlingen.

DOWNLOAD: Undersoekelse i nyplantede og etablerte