SENDT-RAPPORTEN 2021 ER KLAR!

Det er en glede å kunne presentere en ny undersøkelse om menighetsplanting i Norge. Med denne undersøkelsen ønsker vi å få et bilde av situasjonene i Norge med blikk på nye menigheter.

Undersøkelsen er gjort av Nordic Navigation for Sendt Norge, og ble lansert 10. mars 2021.

En særlig takk til Sindre Olafsrud for den jobben han har gjort.